Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie w celu przybliżenia wiadomości o lesie i jego funkcjach w 1997 roku utworzyło leśną ścieżkę dydaktyczno – przyrodniczą. Ścieżka znajduje się w leśnictwie Dzikowo, wokół najwyższego wzniesienia – Góry Zamkowej (216 m n p m) około 8 km od Górowa Iławeckiego.

Na ścieżce znajdują się 23 tablice informacyjne omawiające tematy związane m.in. z ochroną lasu, ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, budową drzewostanu, gospodarką łowiecką, siedliskami, urządzaniem lasu oraz występującą na naszych terenach roślinnością   i zwierzętami.

          

Na terenie ścieżki znajduje się parking leśny oraz dwie wiaty  z miejscem na ognisko.

Ścieżka ma długość około 3 km i przebiega przez tereny urozmaicone licznymi pagórkami, dolinami i wąwozami ukształtowane ostatnim zlodowaceniem.

Ponadto około 2 km od ścieżki edukacyjnej znajduje się  florystyczny rezerwat przyrody  „Jezioro Martwe".