Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
89 761-19-30
89 761-19-30

ul. Sikorskiego 30A

11-220 Górowo Iławeckie

Nadleśniczy
Waldemar Ostrowski
89 761-19-30
Zastępca nadleśniczego
Henryk Kamiński
604 558 352
Główny księgowy
Agnieszka Pilucik
89 761-19-30
Inżynier nadzoru
Władysław Mańko
604 632 405
Inżynier nadzoru
Karol Mioduszewski
606 242 839

Sekretariat

Agnieszka Kozłowska
Tel.: 89 761-19-30, fax 89 761-19-31

Dział Techniczny

Krzysztof Ferdycz
Specjalista d/s zagospodarowania lasu
Tel.: 89 761-19-30
Sylwester Ulejczyk
Specjalista d/s gospodarki drewnem
Tel.: 89 761-19-30
Sylwia Gruźlińska
Specjalista d/s handlu i marketingu
Tel.: 89 761-19-30
Remigiusz Piecewicz
Specjalista d/s stanu posiadania i informacji przestrzennej
Tel.: 89 761-19-30
Marek Durak
Specjalista d/s ochrony lasu
Tel.: 89 761-19-30
Marek Sieniuć
Specjalista SL
Tel.: 89 761-19-30

Dział Księgowy

Teresa Gasiulewicz
Specjalista d/s finansowo księgowych
Tel.: 89 761-19-30
Kamila Kordzikowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 761-19-30
Mariola Kinal
Księgowa
Tel.: 89 761-19-30
Elżbieta Niewiadomska
Referent
Tel.: 89 761-19-30

Dział Kadr

Teresa Gąsiorowska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: 89 761-19-30

Dział Administracyjny

Teresa Stachowska
Sekretarz
Tel.: 89 761-19-30
Waldemar Roczeń
Specjalista d/s adm-gosp.
Tel.: 89 761-19-30
Emilia Pauperowicz-Kawęcka
Specjalista d/s Zamówień Publicznych
Tel.: 89 761-19-30
Mariola Worobiec
Specjalista ds. udostępniania gruntów
Tel.: 89 761-19-30
Stefan Król
Kierowca
Tel.: 89 761-19-30
Tadeusz Sowa
Robotnik obsługi
Magdalena Drozdowska
Robotnik obsługi - sprzątanie
Tomasz Drozdowski
Referent
Tel.: 89 761-19-30

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Koć
Komendant
Tel.: 89 761-19-30
Tomasz Bilkiewicz
Strażnik leśny
Tel.: 89 761-19-30
Jarosław Błażejewski
Strażnik leśny
Tel.: 89 761-19-30