Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Nadleśnictwo Górowo Iławeckie posiada 1 szkółkę leśną, z której corocznie pozyskuje około miliona sadzonek wykorzystywanych do odnowień sztucznych oraz zalesień.

      

Sadzonki ze szkółki kontenerowej - sosna i modrzew

W 2013 roku odnowienia objęły 120 ha,  w tym 116 ha – odnowienia sztuczne i 4 ha- odnowienia naturalne.

Corocznie Nadleśnictwo Górowo Iławeckie pielęgnuje ok. 500 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

W 2013 roku czyszczenia wczesne wykonaliśmy na obszarze ok. 250 ha, czyszczenia późne – na 550 ha, trzebieże wczesne – na 615 ha, a trzebieże późne – na ok. 670 ha.

Zadania gospodarcze zaplanowane w Planie Urządzenia Lasu na lata 2008 – 2017 w naszym Nadleśnictwie przedstawiają się następująco:

Planowany zabieg

Powierzchnia w ha

odnowienia i zalesienia

2,1 tyś.

pielęgnowanie gleby

3,0 tyś.

pielęgnowanie upraw (CW)

3,6 tyś.

pielęgnowanie młodników (CP)

3,7 tyś.

pielęgnowanie drzewostanów starszych (TW; TP)

9,1 tyś.