Lista aktualności Lista aktualności

ŁOWIECTWO

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie znajduje się 10 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 7 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Wszystkie obwody łowieckie z terenu nadleśnictwa należą do Rejonu Hodowlanego nr 1a – Mazury Północne, podobnie jak Nadleśnictwa Bartoszyce oraz Srokowo.

Dzierżawcami obwodów łowieckich są koła:

Zwierzyna łowna żyjąca w łowiskach to:

  • zwierzyna gruba: łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik
  • zwierzyna drobna: lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, kuropatwa, gęś, kaczka, gołąb, słonka, łyska.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie Rocznych Planów Łowieckich opiniowanych przez właściwych terytorialnie Wójtów Gmin, uzgadnianych z Polskim Związkiem Łowieckim i zatwierdzanych przez Nadleśniczego; w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany. Dla Rejonu Hodowlanego nr 1a – Mazury Północne obowiązuje plan z 20 lutego 2007 r. opracowany na okres od 1.04.2007r do 31.03.2017 r.

Stan zwierzyny wg inwentaryzacji na 10 marca 2015 roku

Lp.

Gatunek

Ilość

1

łoś

32 szt.

2

jeleń europejski

618 szt.

3

daniel

27 szt.

4

sarna

2225 szt.

5

dzik

885 szt.